top of page

Geachte dorps- en wijkverenigingen binnen de gemeente Eemsdelta,


Met deze mail wil ik u graag onderstaande onder de aandacht brengen met de vraag of u deze informatie ook wilt delen met uw inwoners.


Vragenlijst nieuw beleidsplan openbaar groen


In parken, plantsoen en straten vormen bomen, struiken, hagen, gazons en bermen het openbaar groen in onze gemeente. Openbaar groen zorgt voor aankleding, geeft verkoeling, vangt regenwater op en geeft vogels, insecten en dieren een plek om te schuilen of voedsel te zoeken. Voor ons is het een plek om te sporten, te spelen, te genieten, tot rust te komen en elkaar te ontmoeten. Openbaar groen is er voor iedereen.


Momenteel werkt de gemeente aan een nieuw Groenbeleidsplan Eemsdelta. We vinden het belangrijk om te onderzoeken wat u als inwoner van het openbaar groen vindt en we hebben daarom deze week een vragenlijst hierover gepubliceerd op onze website.


Wilt u meedenken? Vul dan onderstaande vragenlijst in.Meer informatie

Wil u meer informatie over het Groenbeleidsplan? U kunt contact opnemen met onze beleidsadviseur Beheer Openbare Ruimte, Oebele Elverdink. Hij is bereikbaar via oebele.elverdink@eemsdelta.nl


Bedankt voor uw medewerking.

Comments


bottom of page