top of page
  • Facebook Social Icon

Dorpsbelangen Borgsweer

Belangenbehartiging

Het comité Dorpsbelangen Borgsweer behartigt de belangen van het dorp Borgsweer en de inwoners van Borgsweer richting overheden en andere organisaties (zoals gemeente, Groningen Seaports, Groningerlandschap (Groote Polder) etc.). Zij doet dit door op regelmatige basis met bovengenoemden te overleggen over het dorp betreffende zaken. Zij houdt elke ontwikkeling in onze omgeving in de gaten en probeert daar waar mogelijk haar invloed te laten gelden (belangen van de inwoners te behartigen), zoals bijvoorbeeld bij de wind- en zonneparken in de buurt. Ook onderhoudt Dorpsbelangen contacten met naburige dorpen en waar mogelijk werken wij met hen samen.

Dorpsbudget

Dorpsbelangen beheert het dorpsbudget, dat ieder jaar toegekend wordt door de gemeente Delfzijl. Hiervoor moet jaarlijks verantwoording afgelegd worden aan de gemeente waar het geld aan besteed is. Dorpsbelangen behandelt de aanvragen van inwoners en bepaalt of deze voor het dorpsbudget aan de voorwaarden voldoen. Een van de gerealiseerde projecten is het mooie bankje rond de koningslinde op het pleintje aan het Liesbethpad, maar ook minder tastbaar, de torenklok die elk uur op tijd slaat, is uit het dorpsbudget betaald.

Er zijn een groot aantal dingen aangeschaft van het dorpsbudget die beheerd worden door Dorpsbelangen en die door elke inwoner van ons dorp geleend kunnen worden. Bekijk hier de catalogus.

Koffieochtend 'Bakkie doen'

Elke maand kun je een bakkie doen in het dorpshuis. De gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema is dan aanwezig voor vragen en overleg voor dingen die met het dorp en de omgeving te maken heeft. Je kunt hem ook bereiken via telefoonnummer 06-21972926 of via de mail: bokkojan.huitema@eemsdelta.nl.


downloads-2.png
bottom of page