top of page

Obstakelverlichting


Obstakelverlichting windmolens

Voor de vliegveiligheid moeten windturbines 'obstakelverlichting' (de officiële term voor de ‘rode lichtjes’) voeren. De regels hiervoor staan in het Informatieblad obstakelverlichting windturbines. Het Informatieblad bepaalt dat voorstellen voor de obstakelmarkering en -verlichting aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ter instemming worden voorgelegd.

In het kader van een pilot (‘proof of concept’) heeft ILT onlangs toestemming verleend voor ingebruikname van naderingsdetectie met transponders bij windpark Krammer in Zeeland. Bedoeling is om dit nu ook zo snel mogelijk uit te rollen in de rest van Nederland. NWEA (windsector), IPO (provincies) en rijk zijn op dit moment in gesprek over de praktische organisatie en kosten van het installeren van zulke detectiesystemen. Wanneer de Groningse windparken ook kunnen overgaan op dit systeem, durven we op dit moment nog niet te zeggen.

Of de rode lampen vastbrandend of knipperend branden is – vermoeden we - afhankelijk van wat er in het verlichtingsplan vastgelegd staat. Tegenwoordig geldt dat eigenlijk altijd voor vastbrandend gekozen wordt, omdat dat door de omgeving als minder hinderlijk ervaren wordt. Het kan zijn dat ‘oudere’ windparken soms nog wel van knipperende rode lampen gebruikmaken.

Commentaires


bottom of page