top of page

Onderhoudsgroep begraafplaats in Woldwagter

Bijgewerkt op: 2 feb. 2022

In de Woldwagter van december zijn Trijntjo Meijerhof en Bert Groenhagen geïnterviewd voor 'Op bezoek bij ...' in de Woldwagter. Onderstaand het artikel.

Op bezoek bij…Onderhoudsgroep begraafplaats Borgsweer

Deze keer waren we in Borgsweer, waar een onderhoudsgroep is opgericht voor het kerkhof en de begraafplaats. Wij waren benieuwd wat er allemaal komt kijken bij het beheer en onderhoud en spraken af met de initiatiefnemer van de groep, Bert Groenhagen en beheerder Trijntjo Meijerhof.


Trijntjo was tijdens het telefoontje wat afwachtend, vond dat hij het stokje overgedragen had aan de jongere generatie. Tijdens ons interview in het kerkje bleek echter hoe bevlogen deze man is over zijn werkzaamheden op zowel de begraafplaats in Borgsweer als in Termunten. Trijntje doet behalve het onderhoud ook de verkoop van de graven. Bert gaat dit in Borgsweer langzamerhand van hem overnemen.

In 1947 kwam Trijntjo, als 7-jarige jongen, in Borgsweer wonen. De koster en kerkvoogd, Aries Bosker, vroeg hem om te helpen op de begraafplaats. En vanaf die dag was Trijntjo daar eens in de week te vinden om het grind te slepen en allerlei andere klusjes te doen. Mevrouw Bosker maakte ondertussen de graven schoon. Alle gras werd nog met de zeis gemaaid en Trijntjo nam dat mee naar huis voor de koeien. Door drukke werkzaamheden was Trijntjo een periode niet actief op de begraafplaats. In 1974, na het overlijden van meneer Bosker, is hij weer gestart met het onderhoud. Fivelingo deed ook een deel van de werkzaamheden. ‘Dat was me niet altijd naar de zin’.


Bene Perdok regelde in die tijd vanuit de kerk alles voor de begraafplaatsen van Woldendorp, Termunten en Borgsweer. Froukje Meijerhof verkocht de graven en gaf Aafko Ottema opdracht waar het graf gegraven moest worden. In 1995 vroeg Bene Perdok aan Trijntjo: ‘Wilst du Borgsweer en Termunten bieholn?’ Froukje gaf alles aan Trijntjo. Hij laat een paar boeken zien met alle namen van mensen die op de kerkhoven begraven liggen. ‘Borgsweer kon ik wel dromen, maar Termunten kende ik niet, behalve dat m’n opa en oma er liggen en meer familie’.

Als beheerder heeft Trijntjo contact met de uitvaartondernemer. Die belt als er iemand begraven moet worden. Trijntjo wijst dan een plek aan of kijkt waar de gereserveerde plek is en regelt dat het graf gegraven wordt; tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Vroeger kon men zelf nog kiezen waar men wilde liggen; dat kan nu niet meer. Tijdens de uitvaart luidt Trijntjo vaak de klok. Soms is de uitvaartbijeenkomst ook in het kerkje.


Trijntjo deed dit beheer altijd alleen, op vrijwillige basis. Af en toe werd hij bij het onderhoud en speciale projecten geholpen door dorpsgenoten. Zo is er in Borgsweer een strooiveld aangelegd. Ook heeft Trijntjo op verzoek een urnenveld aangelegd in Termunten en Borgsweer. Op beide begraafplaatsen zijn nu elk veertien urnengraven. Trijntjo wil dat het er netjes bij ligt en dat wil Bert ook. De laatste jaren wordt het werk voor Trijntjo zwaarder. ‘Het zal hier schier bliefm’ heeft Bert tegen hem gezegd. Nu komt hij hier regelmatig met een groep vrijwilligers om samen met Trijntjo het werk te doen. Bert zit sinds kort ook in de Stichting Behoud Begraafplaatsen.


Het is allemaal begonnen met een project om de monumentale graven in Borgsweer te herstellen. Hiervoor werd subsidie verstrekt met als voorwaarde dat het werk voor een deel moest worden uitgevoerd door vrijwilligers. Vorig jaar heeft Landschapsbeheer Groningen samen met vijftien vrijwilligers een groot aantal graven hersteld. Er is gemetseld en hekken zijn geverfd door de mannen. De vrouwen hebben de graven schoongemaakt en het precisiewerk gedaan door de letters op de grafstenen opnieuw op te verven. Het was veel werk, maar gezellig om samen te doen en met een prachtig resultaat. Er is een feestelijke bijeenkomst geweest om het project af te sluiten.

Daarna hield het voor Bert niet op. Hij heeft de groep gevraagd regelmatig te blijven komen om de vele projecten en klussen uit te voeren, zoals: nieuw hekwerk maken, een parkeerplaats aanleggen, nieuw grind op de paden, een pad maken langs de uitbreiding van de begraafplaats en natuurlijk takken en blad afvoeren. ‘Volgend jaar willen we nog een paar graven herstellen en een hek vervangen’, zegt Bert. Tijdens de zomer komt de groep bijna elke woensdagavond bijeen om klusjes te doen. Nu het eerder donker wordt, is er geregeld op zaterdag een vrijwilligersgroep te vinden op de begraafplaats. ‘Na een dagdeel hard werken sluiten we af met soep en broodjes of een borrel. Ik ben heel blij dat er veel mensen aangegeven hebben te willen helpen. Het is ook goed voor de saamhorigheid’, zegt Bert. Trijntjo blijft natuurlijk de nodige aanwijzingen geven. Bert:’ Trijntjo is veeleisend hoor, hij heeft het liefst dat we er zijn als er drie bladeren van de boom zijn gevallen’.


Iedereen kan nu kiezen waar ie begraven wil worden. Dat was vroeger niet zo. Toen kon je alleen in je eigen dorp begraven worden. De rijken kregen een plek in de zon en de armen aan de schaduwkant van de kerk. In Termunten en Borgsweer kost een plek voor één persoon € 1500,-. Er zijn verschillende mensen die al een plekje gekocht hebben. Zo is er ook een stel die zelfs hun grafstenen al geplaatst hebben, zonder de datum van overlijden erop. Trijntjo verteld dat die meneer eens in de week daar even komt en dan op het graf gaat liggen om te kijken of het nog past. ‘Het is niet allemaal treurigheid hoor!’.


Het onderhoud kost uiteraard geld. Nabestaanden krijgen sinds kort een flyer met informatie over de onderhoudsgroep en de mogelijkheden voor donatie. Met dit geld worden de kosten van het onderhoud gedekt. Bert is graag bereid om vragen over donaties te beantwoorden (06-51293865).


Op dit moment is Trijntjo de enige die het onderhoud doet op de begraafplaats in Termunten. Hij zou graag wat hulp krijgen! Belangstellenden kunnen zich melden bij Steyn Prins in Termunten. Als iemand een plek op de begraafplaats van Termunten of Borgsweer wil kopen dan kan contact opgenomen worden met Trijntjo. Meer informatie over de onderhoudsgroep is te vinden op www.borgsweer.net


We bedanken deze gedreven en enthousiaste heren voor het gesprek en wensen ze veel succes met de plannen en werkzaamheden.

Comments


bottom of page