top of page

Windpark Midden of Oosterhorn

Bijgewerkt op: 28 jan. 2021


Het windpark Delfzijl Midden met in totaal 18 windmolens begint vorm te krijgen.Twee molens die het dichtst bij Borgsweer en Lalleweer komen zijn afgebouwd. In deze lijn komen nog twee te staan richting Warvenweg. Er vindt een totale transformatie plaats van het uitzicht op de omgeving; het wordt een onwezenlijk gebied zowel overdag als s'avonds . Dit terwijl de windmolens nog niet eens in bedrijf zijn.De windmolens hebben in het plan allemaal een nummer. Dit is het uitzicht vanuit Borgsweer op molen OH 16 op precies 910 meter afstand van de kern van Borgsweer = café Ausema. OH 18 komt nog dichterbij de kern van Borgsweer, ter vergelijking de dichtst bij zijnde molen bij Wagenborgen staat op 1,06 Km van de rand van het dorp Wagenborgen.

En die bij Meeden staan nog verder van de dorpen.


Als inwoners van Borgsweer worden wij extra zwaar belast door het Windpark Delfzijl Midden.

Bijna alle te verwachten overlast (hinder) van de Windmolens is afstand gerelateerd, hoe dichterbij hoe meer overlast (dit zijn gewoon natuurwetten) o.a. :


  1. uitzicht verstoring, hoe dichterbij hoe meer verstoring.

  2. lichthinder verlichting windmolen, intensiteit afhankelijk van afstand. Hoe dichterbij hoe sterker.

  3. trilling veroorzaakt door windmolen, hoe dichterbij hoe erger (+ gevaarlijke laag frequent geluid niet hoorbaar wel slecht voor de gezondheid)

  4. geluid veroorzaakt door windmolen, hoe dichterbij hoe erger (intensiteit).

  5. elektromagnetische straling veroorzaakt door windmolen. Hoe dichterbij hoe sterker.

  6. verstoring elektromagnetische straling (radio verkeer /mobiele telefoon/ wifi)

  7. slagschaduw windmolen. Alleen woningen dichtbij de molens hebben er last van = half Borgsweer.

  8. Waardevermindering huis, hoe dichterbij des te hoger.

  9. verlies aan woongenot is niet te compenseren.


Zicht op park in aanbouw. Lichtvervuiling wordt nog erger.Het park tegenhouden kan al lang niet meer; dan maar de strijd om de knikkers aangaan.


Het Windpark Delfzijl Midden (ook wel Oosterhorn) krijgt een zogenaamd Gebiedsfonds. De gemeente en Eneco trekken de kar en hebben voorstellen gedaan over de verdeling van het geld. Dit heeft u kunnen lezen in de folder die in november bij de enquête zat waarin iedere inwoner van het gebied zijn voorkeur kon aangeven over de verdeling van het geld. Als Dorpsbelangen waren wij niet echt blij met deze enquête omdat Borgsweer ten opzichte van de andere dorpen in het gebied de kleinste is en er dus minder stemmen komen vanuit onze kant. Het aantal stemmen zou niet van belang zijn, wel waar ze vandaan kwamen, werd ons verteld door de gemeente. (Hoe dichterbij hoe zwaarder de stem zou tellen)


Als inwoner van Borgsweer heeft u goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stem uit te brengen. Vanuit Borgsweer hebben 50 Borgsweersters van de 75 hun stem uitgebracht, allemaal voor de 100 % profijtregeling, zoals ook door Dorpsbelangen Borgsweer geadviseerd.


De uitslag van de enquête is niet openbaar gemaakt, maar de uitslag was dat van de 270 uitgebrachte stemmen er 150 voor de 100 % profijtregeling waren. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de zwaarte van de stemmen dicht bij het Windpark.


Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête heeft de gemeente nu voorgesteld om de verdeling als volgt te doen:


2/3 deel profijtregeling, dus vergoeding per woning voor de woningen die binnen 1500 meter van de molens staan en 1/3 deel verdelen over de drie dorpen, waarvan Borgsweer dan ook 1/3 deel krijgt voor maatschappelijke projecten.


Wij als Borgsweer waren het niet eens met het voorstel. De 100 % profijtregeling komt immers duidelijk als voorkeur uit de enquête. Als compromis hebben wij daarom voorgesteld om de verdeling op dezelfde manier te doen als bij het windpark rond Geefsweer, nl :

3/4 deel voor de profijtregeling.

1/4 deel verdeeld over de drie dorpen, tenslotte hebben zij ook( hoewel in mindere mate) last van het Windpark.Dan hebben we nog de veel gehoorde kreet: 'dan vraag je toch planschade aan ?'. De kans hierop is erg gering. Je zult echt juridische hulp nodig zijn (zie de diverse websites). De gemeente zal de claim altijd doorsturen naar de eigenaar van de molens en die zal dit juridisch aanvechten, helemaal omdat ze al geld stoppen in het gebiedsfonds (wat veel te weinig is, overigens).


De afspraken over de compensatie voor het windpark Midden/Oosterhorn zijn al lang geleden gemaakt tussen de gemeente en Eneco. Ten opzichte van de regeling van het windpark Geefsweer is het een lachertje. Omdat de gemeente mede verantwoordelijk is voor deze lage compensatie gaan we er vanuit dat zij zich zullen inzetten om een extra vergoeding voor ons als inwoners te krijgen, ook voor de lange termijn, want de compensatieregeling geldt maar voor 15 jaar.


Het College van Burgemeester en Wethouders van Delfzijl zou in december de regeling vaststellen. De beslissing is echter aangehouden en doorgeschoven naar het nieuwe college van de gemeente Eemsdelta. Het college wil eerst nog overleggen met de drie dorpen. Dit zal medio februari plaatsvinden met de wethouders Ronde en Menninga en een afvaardiging van Dorpsbelangen van de 3 dorpen : Borgsweer. Termunten/Termunterzijl en Farmsum.


Als Dorpsbelangen gaan we de regeling, zoals door ons voorgesteld met argumenten verdedigen!!


Wij houden u op de hoogte.

Dorpsbelangen Borgsweer.

コメント


bottom of page