top of page

Stichting Nicolaus Gillot

De Stichting Nicolaus Gillot is opgericht op 8 juli 1983. Zij is beheerder / eigenaar van het Kerkje van Borgsweer. De Stichting heeft het kerkje ingericht als Dorpshuis.

Logo-Nicolaus-Gillot.png

Stichting Nicolaus Gillot, het wel en wee.

Het zal ergens in 1972 op een donkere zondagmorgen geweest zijn dat de dominee de deur van onze kerk de laatste keer achter zich dicht trok. De novemberstorm van 1972 maakte een eind aan de kerkdiensten die in Borgsweer werden gehouden, de deur bleef gesloten voor de kerkgangers.

De torenspits was scheef gewaaid, het dak was kapot en nieuwe bezoekers maakten daar gretig gebruik van, wat resulteerde in een halve meter duivenpoep de navolgende jaren.

Een groep Borgsweersters zag het verval met lede ogen aan en besloot dat dit niet langer zo door kon gaan, de initiatief groep leefbaarheid Borgsweer werd opgericht en er werd onderzocht of er draagvlak was voor het behoud van de kerk..

En dat was er, de bevolking werd op een zaterdagmorgen opgeroepen om met schop, veger en kruiwagen naar de kerk te komen om te helpen met de grote schoonmaak. En enkele tientallen dorpelingen gaven hier gehoor aan.

Bij de schoonmaak bleek onder andere dat het plafond zo slecht was dat het helemaal naar beneden kwam. Dan wordt er een oriënteringscommissie behoud kerk Borgsweer ingesteld (ja we zijn goed in commissies in Borgsweer, en toen ook al dus). Deze commissie komt ook tot de conclusie dat de kerk behouden moet blijven voor het dorp. Ze gingen toen ook al niet over één nacht ijs.

De bevolking van Borgsweer werd verzocht een financiële bijdrage te leveren om een startkapitaaltje te krijgen en door middel van zelfwerkzaamheid werdt begonnen om de allereerste herstelwerkzaamheden te verrichten.

Na flink lobbyen bij provincie en gemeente werdt er een subsidie verstrekt van 20.000 gulden door de provincie en 6000 gulden door de voormalige gemeente Termunten. De restauratie kan beginnen!

De toen nog plaatselijke aannemer Tul heeft de buitenkant  aangepakt en het plafond binnen in de kerk. De rest zoals het sanitair en de keuken, het schilderwerk etc is allemaal door vrijwilligers uit het dorp gerealiseerd.

De kerk werdt uiteindelijk overgedragen voor een symbolisch bedrag van 1 gulden aan de hiervoor opgerichte stichting Nicolaus Gillot, die het gebouw gaat beheren.

Op zaterdag 26 mei 1984 werdt de inmiddels tot multifunctioneel dorpshuis omgedoopte kerk officieel geopend door de gedeputeerde voor welzijn en cultuur Gerard Beukema. En Borgsweer leeft weer, aldus de woorden van de gedeputeerde.

Echter de Stichting Nicolaus Gillot heeft de jaren die volgden niet stil gezeten en alras werd het dorpshuis uitgebreid met een buffet voor uitgifte van koffie, thee en andere versnaperingen. In 2005 is het sanitair vernieuwd.

Toen is het een tijdje rustig gebleven maar ook de tand des tijds begon weer aan ons dorpshuis te knagen en in 2015 werd er geld bijeen gesprokkeld om de kerk opnieuw te laten invoegen. In 2016 werd er een nieuw pad van gebakken waaltjes aangelegd passend bij het gebouw.

 

Begin 2017 werden de koppen weer bij elkaar gestoken, want het dak begon inmiddels te lekken, het tochtte langs de ramen en het meubilair was afgeschreven, kortom nog meer werk aan de winkel.

Plannen werden gesmeed en met behulp van Groninger Dorpen werd een begin gemaakt met een zgn revitaliseringsplan, en ja waarom niet alles in een keer doen werd er gesuggereerd, tot aan het interieur aan toe. Tja en dan komt er wat op je af.

 

Maar waar een klein dorp als Borgsweer groot in kan zijn;

Een projectplan werd gemaakt en er werd veel, heel veel vergaderd. Subsidies werden aangevraagd, offertes bekeken en uiteindelijk werd alles toegekend, de vlag kwam in de top en we konden van start.

De geselecteerde aannemer ging voortvarend van start, de toren werd vernieuwd, het zadeldak vervangen, de binnenmuren zijn aangepakt, de ramen opnieuw geschilderd en er zijn voorzetramen geplaatst, wat in combinatie met de nieuwe vloerverwarming een behaaglijk klimaat oplevert.

Dorpssmid Kornelis Hartman heeft een nieuwe windvaan ontworpen en is als kroon op het werk op de torenspits geplaatst.

En wat zeker niet mag worden vergeten is dat vele vrijwilligers uit ons dorp hebben meegeholpen om dit alles mogelijk te maken door alle sloop en opruimwerkzaamheden en hand en spandiensten te verrichten.

 

Uiteindelijk werd op 16 maart 2018 ons dorpshuis opnieuw geopend door nu de burgemeester van Delfzijl, daar hebben we hem weer, Gerard Beukema.

 

Als klap op de vuurpijl is er direct na de opening nog een nieuwe keuken geplaatst compleet met alle apparatuur wat nodig is in een dorpshuis. Kortom wij als stichting hebben niet stilgezeten en kunnen nu weer jaren vooruit!

bottom of page